Amgros Framework Agreement

Article 1 of the framework agreement provides an option for delivery within a pre-contracted period (i.e. before the start of the purchase period) and an option for delivery within a post-contract period (i.e. after the purchase period). Both options may be exercised under the terms set out in the framework agreement and in the tender documents. Marketing authorizations apply to Denmark, Norway and Iceland so that medicines are available by 1.12.2019 in Medicinpriser.dk (Denmark), Farmalogg (Norway) and Lyfjaverskr (Iceland). The requirement for “Lyfjaverskr” (Iceland) applies only if Iceland is part of the framework agreement (see Section II.2.11). Amgros I/S, Dampf-rgevej 27-29, DK-2100 Kopenhagen . – Bilag 1: (Prisliste/tilbudslisten fr den vindende leverand`r) . . – Bilag 4: EHIMA recommendations for zinc-air hearing cells. Version 2.0 30 August 2012 (Udbudsbilag 4 og bilag 4 er identiske) Der henvises til udkast til rammeaftale, som er en del af udbudsmaterialet.

The procedure is repealed because, at the end of the tendering period, it was found that the technical framework of the system`s conditions made it more difficult for bidders to present different bid prices for the same products based on one or the other. By 2020, the common Nordic public drug markets – NF2.264.b. – Udkast til rammeaftale, som indeholder de juridiske bestemmelser, der regulerer forholdet mellem kontraktparterne. Desuden f`lgende bilag til rammeaftalen: Section III: Legal, economic, financial and technical information Denmark-Copenhague: Pieces and accessories for hearing proth`ses – Hargi orderveren fulgt proceduren i lov om Klagenvnet for Udbud skal en klage over, at ordergiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indg`et en kontrakt uden forudg`ende offentligg`relse af en udbu aresbekendtg`relse in 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordergiverens offentligg`relse af en bekendtg`relse i EU-Tidende om indg`else af kontrakt. . . . – Klager over in order beslutning beslutning om at viderefére en kontrakt (udbudslovens ` 185, stk. 2) skal indgives til Klagen-vnet inden 20 kalenderd regnetage fra dagen efter, at ordergiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens The supplier must have a manufacturing, import or wholesale consumer product authorization in the EU/EEA. For this buying group, delivery to Iceland is an option. The supplier may choose to make an offer for this option.

When a framework agreement is granted to the supplier, the framework agreement covers the supply of medicines to the three countries for the purchase period. . The contracting powers have the right to extend the framework agreement for each drug for up to six months, up to twice. Det skénnes, at the rligt udleveres, about 28.5 million stk. h`re-accumulator (approximately 114 million pcs over periods p` 4 `r.) Fordelingen p` batterityper er angivet i prislisten. Derudover kan der informes om, at der i nuv`rende rammeaftale bliver h`ndteret ca.